O společnosti

Společnost STAMA, s.r.o.

Společnost STAMA, s.r.o. se zabývá výstavbou i rekonstrukcemi rodinných domů, bytových a občanských staveb i památkově chráněných, průmyslových a inženýrských staveb menšího rozsahu. Protože se naše aktivity stále častěji zaměřují na město Brno, přestěhovali jsme do Brna i kancelář firmy.

Společnost byla založena v roce 1992 sloučením dvou menších stavebních firem. Od samého počátku vychází z dlouholetých zkušeností svých pracovníků v oboru stavebnictví a základní kolektiv jak THP, tak pracovníků v HSV a PSV je již několik let stabilní.

Realizaci staveb firma provádí pouze svými pracovníky, nejde cestou najímání zahraničních dělníků ani na pomocné práce, neboť si je vědoma, že jen tak lze udržet vysokou kvalitu odvedené práce a dobrou pověst.

Vzhledem ke svým zkušenostem, dobrému ekonomickému a technickému zázemí může firma splnit veškeré požadavky investora, jak na kvalitu, tak i termín dodání stavby.

Společnost STAMA, s.r.o. má veškeré předpoklady zajistit stavbu jako hlavní dodavatel stavby s tím, že pro provedení prací elektroinstalačních a zdravotechnických má stálé, již praxí ověřené, subdodavatele.

Firma je od března roku 1999 členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Brněnské stavební společnosti při SPS.

Dění ve stavebnictví pečlivě sleduje a v zájmu ještě většího zkvalitnění své práce začala začátkem roku 2000 plnit požadavky systému jakosti v rámci své přihlášky k certifikaci dle ČSN EN ISO 9002 u firmy Qualiform, a.s., Brno. V červnu splnila veškeré podmínky pro udělení tohoto certifikátu a tento jí byl 8.9.2000 pod číslem S - 160 / 2000 udělen.

Před vypršením platnosti provedla firma recertifikaci dle ČSN EN ISO 9001:2001 a stala se vlastníkem certifikátu č.SJ - 989/2003 s platností do 30.9.2006 a po dalším prověření má nyní certifikát č. SMJ - 1753/2006 s platností do 30.9.2009